Muhasebe Gündemi – Güncel Mevzuat Bilgileri

135 Personelden Alacaklar İşleyişi

135 Personelden Alacaklar İşleyişi

135 Personelden Alacaklar İşleyişi

İsletmeye dahil personel ve isçinin isletmeye olan çeşitli borçlarım kapsar.

Bu hesaba; personelden olan yukarıda belirlenen nitelikteki senetli ve senetsiz alacakların tümü alınır.

İşletme personelinin ücret iptali, işletmeden kredi alma, işletmeden bedeli karşılığı kredili olarak ticari faaliyet konusu dışında kalan bir kıymet alma, işletmenin tesislerinden (lojman, misafirhane, dinlenme kampı vb.) yararlanma, mali sorumluluk (kasa açığı, stok açığı gibi) vb. nedenlerle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar, personelden olan alacak tutarlarının ayn gösterilmesine ilişkin genel kabul görmüş muhasebe ilkesi (2-a-8) uyarınca açılmış bulunan bu hesapta izlenir.

İşletmenin esas faaliyet konusu mal ve hizmetlerin personele satılmasından ortaya çıkan alacaklar bu hesapta değil, senetli ve senetsiz oluşuna göre, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarınca gösterilir. Personele verilen avanslar da (ücret avansları dahil) bu hesaba alınmaz, bu konuya özel ”196 Personel Avansları” hesabında izlenir (Ücret avanslarının ücret gibi vergilendirileceği hususu, aynı ay içinde kapanmayan avanslar açısından önemle göz önünde tutulmalıdır).

135 personelden alacaklar hesabı

İşleyişi;

Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

İşletmenin yukarıda sayılan nedenlere bağlı olarak personelinden bir alacağının doğması halinde ilgili hesabın alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Personelden olan alacağa faiz yürütülmesi söz konusu olduğunda, hesaplanan faizler de bu hesabm borcuna kaydedilir. Personelden nakten yapılan tahsillerle, ücret bordrosunda kesinti yolu ile yapılan tahsiller ve diğer hesaben tahsiller bu hesaba alacak yazılır. Personel ücret bordrosundaki maaş ödemeleri bu hesaba alacak yazılabilir.

Değerlenmesi;

Personelden olan alacaklar, senetli – senetsiz, Türk paralı – yabancı paralı oluşları göz önünde tutularak, ticari alacaklarda olduğu gibi değerlenir.

Envanteri;

İşletmeden ayrılan personelin. Borcu bu hesaptan “136 Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabına aktarılır. Bunun dışında bu alacak kaleminin envanteri diğer alacaklarda olduğu gibidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Daryl Mazza dedi ki:

    Yararlı olmuş teşekkür ederim.

BİR YORUM YAZ