Muhasebe Gündemi – Güncel Mevzuat Bilgileri

687 Sayılı KHK Teşviğinde Değişiklik

687 Sayılı KHK Teşviğinde Değişiklik

687 Sayılı KHK Teşviğinde Değişiklik

Bilindiği gibi 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiştir.

Yayınlanan geçiçi 17 maddede işveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı madde de değişiklik söz konusu olmuştur. Son 3 ay işsiz olma şartı kaldırılarak yerine 10 günden fazla çalışmamış olma şartı getirilmiştir. Bu durumda 10 gün çalışmayan bir işkur kayıtlı personeli aldığınızda 687 nolu KHK teşviğinden yararlanacaksınız.

SGK nın yayınladığı 2017/10 sayılı genelgesindeki değişiklik aşağıdaki 2017/17 no’lu genelde ile yapılmıştır.

SGK_1024x768

Sayı :41481264-207.02-E. 1907457                                                                                         04/04/2017

Konu : 2017/10 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
2017-17

9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup, bu maddede yer alan işveren desteğine ilişkin usul ve esaslar 1/3/2017 tarihli ve 2017/10 sayılı Genelgede açıklanmış olup, bu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

  • 2017/10 sayılı Genelgenin “2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen işveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,

  • 2017/10 sayılı Genelgenin “3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar” başlıklı bölümünde yer alan “(c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması” alt başlığı “(c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi” şeklinde ve aynı bölümün ilk üç paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemiş olması gerekmektedir.

Örnek: Z Limited Şirketinde 12/7/2017 tarihinde (A) sigortalısının, 15/12/2017 tarihinde (B) sigortalısının, 22/11/2017 tarihinde (C) sigortalısının işe alındığı,

-(A) sigortalısının 2017/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 10 gün bildirildiği,

-(B) sigortalısının 2017/Eyliil, Ekim ve Kasını aylarında toplam 11 gün bildirildiği,

-(C) sigortalısının 2017/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında çalışmadığı, varsayıldığında, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, (A) ve (C) sigortalılarından dolayı işveren desteğinden yararlanılması mümkün olacak, buna karsın (B) sigortalısından dolayı, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde 10 günden fazla bildirilmesi nedeniyle bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ııcı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (ay içinde 10 gün ve üzerinde
bildirimi yapılan) Kuruma bildirilmiş olması halinde bu sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. ”

3- 2017/10 sayılı Genelgenin “8- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“îşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği ” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

-1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,

-işe giriş tarihi itibariyle Türkiye Iş Kurumu ’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

-işe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla; Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilip bildirilmediği, 5510 sayılı Kanunun 4 üncii maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, Ek 6 ncı maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bildirilip bildirilmediği,

-işe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin en son (19), (20) ve (30) işten ayrılış kodu ile bildirilip bildirilmediği,

e-Bildirge sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır. ’’

Bu Genelge hükümleri 1/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ