Muhasebe Gündemi – Güncel Mevzuat Bilgileri

Kamu İhale Kanunu Sözleşme imzalama aşaması

Kamu İhale Kanunu Sözleşme imzalama aşaması

Sözleşme İmzalama Koşulları ve Sözleşme Evrakları

KİK’e tabi olan kurumların sözleşmeleri yine belli kurallar çerçevesinde ve bazı mevzuat hükümlerine göre imzalanmaktadır. Gerekli şartları eksiksiz yerine getirmek mecburidir. İstenilen belgeleri eksiksiz tamamlamanız gerekmektedir. Kesinlikle son tarihten önce sözleşme evrakları teslim edilerek sözleşme imzalanmalıdır.

Buna göre;

İhaleyi kazandığınızda ihaleyi yapan kurumdan sözleşmeye davet yazısı tebliğ edilir. Eğer evrak posta ile gönderildiyse postaya verildiği tarihten itibaren 7’inci günü tebliğ edilmiş sayılır. İadeli taahhütlü gönderildiyse evrakın teslim tarihi tebliğ edilmiş sayılır.

Eğer ihaleye girerken teklif mektubunuzda faks veya e-posta ile tebliği kabul ettiyseniz, bu şekilde yapılan tebliğ tarihi sözleşme başlangıcı olarak kabul görecektir. 10 gün içerisinde sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Sözleşme yapabilmek için sözleşme bedelinin %6’sı kadarı kesin teminat verilmesi gerekmektedir.

En çok banka teminat mektubu tercih edilir. Kesin teminat mektubu tarihi hesaplanırken ihalenin sözleşme süresi, muayene süresi, kabul süresi ve fatura süresi ortalama  olarak alınır. Bu tarihin üzerine garanti süresi eklenerek kesin teminat mektubunun hangi tarihe kadar geçerli olacağı hesaplanır. Bu tarih genellikle sözleşmelerde yazmaktadır ve 1000 gün veya daha üzeri olmaktadır.

Ayrıca sözleşme için 4734 sayılı kanunun 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının a,b,c,d,e ve g bentlerinden belirtilen durumlarda olmadığına dair evraklarda verilmek zorundadır. Aşağıda bu maddeler ve karşılığı gelen evraklar belirtilmiştir.

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. İflas Konkordato belgesi

Nasıl Alınır?

Ticaret odasından dilekçe ile alınmaktadır. Bazı illerin ticaret odaları internet sitesi üzerinden dilekçe ile vermektedir. Alınan belgede ihale tarihi olması gerekmektedir.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. İhale Durum belgesi


Ticaret odasından dilekçe ile alınmaktadır. Bazı illerin ticaret odaları internet sitesi üzerinden online dilekçe ile vermektedir. Alınan belgede ihale tarihi olması gerekmektedir.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. Sgk Borcu yoktur yazısı

Nasıl Alınır?

Sgk’nın sitesinden işveren bölümünden alınabilmektedir. Barkodlu olarak alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. Vergi borcu yoktur yazısı

Gelir idaresi başkanlığının sitesinden online alınır. Barkodlu olarak alınır. İhale Tarihi itibari ile olması zorunluluğu vardır. Alınan evrakta mutlaka ihale tarihi belirtilerek, bu tarih itibari ile şeklinde bir ibare yer almalıdır.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. Şirket ortaklarının veya şahıs firması ise vergi mükellefi olan şahsın sabıka kaydı

E-devlet üzerinden alınabilmektedir. Şirket yönetim kurulunun veya limited şirketlerde şirket ortaklarının sabıka kayıt belgeleri. İhale tarihi itibariyle geçerliliği olmalıdır.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. İhale Durum belgesi


Ticaret odasından dilekçe ile alınmaktadır. Bazı illerin ticaret odaları internet sitesi üzerinden online dilekçe ile vermektedir. Alınan belgede ihale tarihi olması gerekmektedir.

Ayrıca sözleşme vekaleten imzalanıyorsa Sözleşme İmzalamaya yetkili olunduğuna dair vekaletname, vekil kişinin imza beyannamesi gerekmektedir. Bazı kurumlar bu kişilerinde sabıka kayıt belgelerini istemektedirler. Bu durumda sabıka kayıt belgeleri de verilmelidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ