Muhasebe Gündemi – Güncel Mevzuat Bilgileri

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direki işçilik ve...
Niteliği Kısacası üretilen malın hammaddesi veya yardımcı malzemesi, işletme malzemesidir.  Veya şu şekilde tanımlayabiliriz Üretim...
Ticari olmayıp diğer alacak hesaplarına dahil edilmeyen alacakların izlendiği hesaptır. İşleyişi Alacağın ortaya çıkması halinde...
135 Personelden Alacaklar İşleyişi İsletmeye dahil personel ve isçinin isletmeye olan çeşitli borçlarım kapsar. Bu...
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi Faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla borç verme, alma gibi...
132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı İşleyişi Niteliği;  İşletmenin esas konusu dışındaki işlemlerden olan ödünç, borç veya...
131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi Niteliği; İşletmenin esas konusu dışındaki borç verme, ödünç verme gibi...
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 128 Şüpheli Ticari alacaklar hesabı için ayrılacak karşılıklarla perakende satış...
128 Şüpheli Alacaklar Hesabı  Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya...
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı İşletmenin ticareti esnasında meydana gelen diğer alacak hesaplarına uymayan tahsili...
126 Verilen Deposito ve Teminatlar Firma tarafından diğer kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir...
122 Alacak Senetleri Reeskontu İşleyişi Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere...
121 Alacak Senetleri Hesabı İşleyici İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede...
120 Alıcılar Hesabının İşleyişi Ticari alacaklar grubundadır. İşletmenin faaliyet konusu dahilinde mal ve hizmet satışlarından...
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde(l)...
118 Diğer Menkul Kıymetler Hisse senetleri, kamu ve özel sektör tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, bono...
112 Kamu Tahvil Senet ve Bonoları Devlete ait tahvil, senet ve bonolar bu hesapta takip...
111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar...
12