Muhasebe Gündemi – Güncel Mevzuat Bilgileri

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

110 Hisse Senetleri Hesabı İşleyişi Geçiçi olarak elde tutulan hisse senetlerinin izlendiği hesaptır. İşletmenin iştirak...
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı İşleyişi Nitelikleri itibari ile hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş...
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı İşleyişi ( – )  İşletmenizin üçüncü kişilere yapacağı...
102 Bankalar Hesabı İşleyişi İşletmenin yurt içi ve yurt dışı finans hareketlerinin izlendiği hesaptır. Bankalar hesabı...
101 Alınan Çekler Hesabı İşleyişi Alınan çekler hesabı işletmeye verilen çeklerin izlendiği hesaptır. Alt hesaplara...
100 Kasa Hesabı İşleyişi Kasa hesabı elinizde bulunan TL cinsinden ve yabancı paraların izlenmesi için...
12